logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27805
Meno kňaza : Fegyveres, Viliam
Pcmeno kňaza : fegyveresviliam
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 51
Poradie : 3160
Citát :
Fegyveres Viliam
N. 1.XI.1883 v Komárne, o. 1907, kaplán vo Vrútkach, Handlovej, V. Poli, N. Pravne, 1915 vojenský kurát, 1919 SF, 1920 farár vo V. Poli, 1921 SF, 1922 farár v Šimonovanoch, 1925 v Handlovej, 1929 D, 1940 v Kremnici, 1942 páp. komorník, 1957 v. v. Z. 12.II.1958 v Zl. Moravciach. Jeho účinkovanie v Handlovej bolo úspešné. Postavil 5-triednu cirk. školu s riaditeľským bytom, kultúrny dom s kinom, pre kaplánov postavil byty. Na hornom konci H. postavil kultúrny dom, ktorý sa užíval provizórne aj ako kaplnka. V Kremnici adaptoval faru.

Číslo záznamu : 30740
Meno kňaza : Fegyveres, Viliam
Pcmeno kňaza : fegyveresviliam
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 24
Poradie : 1750
Citát : Fedvereš Viliam
N. 1.11.1883 v Komárne. O. 1907. K vo Vrútkach, Handlovej, V. Poli, N. Pravne. 1915 poľný kurát, 1919 SF, 1920 F vo V. Poli, 1921 SF, 1922 F v Šimonovanoch, 1925 v Handlovej. 1929 D. 1940 F v Kremnici. 1942 PK, 1948 SF v Prievidzi. 1957 n. o. Z. 12.2.1958.
Vyššej mohutnej postavy, dôstojného zjavu. Tvár mal okrúhlu, dobrácku, prívetivú. Vystupovanie kňazské, dôstojné, ku každému srdečné, skromné. Povahy bol otvorenej, zdieľny, nebol namyslený. Dobrosrdečný, veselý, niekedy aj náladový. Ako pastier duší vykonával povinnosti presne v pastorácii i kancelárii. Veriaci prichádzali k nemu s dôverou. Mal porozumenia k inovercom i ateistom ako ľudským bratom. Nerobil medzi ľudmi rozdiel podľa národnosti a náboženstva. Voči cirk. vrchnosti bol poslušný, voči štátu lojálny. Inteligenciou bol viac praktik ako teoretik. Mal rád spoločnosť dobrých ľudí, zvlášť kňazskú.
Mal porozumenie pre občianske slávnosti a obveselenie ľudí. V Handlovej zriadil na hornom konci kultúrny dom. Zaujímal sa o prírodné a technické aktuality a rád čítaval časopisy tohto zamerania. Mal záľubu v stavbe cirk. budov, v Handlovej vystaval 6.tr. školu s bytmi pre učiteľov. Do Handlovej usadil rehoľníkov, palotínov, ktorí prevzali duchovnú správu na hornom konci a vystavali kostol. Bol vážený ako dobrý a horlivý kňaz i ako človek. Mal hodne z povahy Jána XXIII. Mal veľké porozumenie pre chorých, trpiacich a chudobných. Nejednému biednemu pomohol zo zúfalej situácie. Za vojny oslobodil väzňov, ktorým hrozilo zastrelenie. Svoje kňazské príjmy rozdal na dobré ciele, alebo rozpožičal núdznym. Mnohí to zneužili a požičané nevrátili. Pomáhal aj po občianskej stránke, kde to situácia vyžadovala. Začas bol v Handlovej aj starostom, pri čom požíval dôveru aj iných národností, aj politických strán. V staršom veku veľmi trpel ako diabetik. Pochovaný je v Zl. Moravciach.

Číslo záznamu : 62841
Meno kňaza : Fegyveres, Viliam
Pcmeno kňaza : fegyveresviliam
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 88
Poradie : 450
Citát : Viliam Fegyvereš, nar. sa 1.11.1883 v Komárne, ord. 1907, kaplán vo Vrútkach od 1.8.1907, Handlovej, Veľkom Poli, Nitrianskom Právne, poľný kurát (1915), SF 1919 a farár 1920 vo Veľkom Poli, od 15.3.1922 SF a farár v Šimonovanoch (do 24.7.1925), od roku 1925 v Handlovej, 1929 dekan, od 1940 farár v Kremnici, Handlovej, 1942 pápežský komorník, 1.2.1948 farár v Prievidzi, od 1957 vo výslužbe, mal veľké porozumenie pre chorých, trpiacich a chudobných. Nejednému biednemu pomohol a zachránil ho od zúfalstva. Svoje kňazské príjmy rozdal na dobré ciele, alebo rozpožičal núdznym. Mnohí to však zneužili a rozpožičané nevrátili. Bol dokonca starostom v Handlovej, v ktorej funkcii požíval dôveru aj iných národností, aj politických strán. V staršom veku veľa trpel ako diabetik. S pribúdajúcim vekom sa rozhodol ísť na zaslúžený odpočinok do Zlatých Moraviec, ku svojej rodine. Tu už po niekoľkých mesiacoch 12.2.1958 v nedožitých 75 rokoch života aj zomiera. O tri dni ho na miestnom cintoríne pochoval biskup Mons. Ambróz Lazík. Pochovaný je v hrobe spolu s dvomi zlatomoraveckými kňazmi Mons. Františkom Horváthom (1884 -1947) a kanonikom Ladislavom Rehákom (1902 - 1975), obaja boli aj dekani príslušného dekanátu.
Jeho vyššia, mohutná postava dôstojného zjavu bola neprehliadnuteľná, charakterizovala ho otvorenosť, dobrosrdečnosť, mal porozumenie aj k inovercom a ateistom ako k ľudským bratom, lojálny k cirkevnej i štátnej vrchnosti, mal rád spoločnosť dobrých ľudí. V Handlovej zriadil kultúrny dom, 6-triednu školu aj s bytmi pre učiteľov, zaujímal sa o prírodné a technické aktuality, rád čítaval časopisy. Jeho ľudskosť v ťažkých časoch sa napr. prejavila aj pri úsilí o prepustenie farára (Lazany, Nitrianske Pravno) Jozefa Petrucha z väzenia v roku 1951 (odsúdený na tri roky za poburovanie a odmietnutie Katolíckej akcie). Počas pôsobenia v Šimonovanoch začal písať novú HD (pôvodná sa stratila), vykonala sa oprava organa (12.7.1923), ktorý slúžil v kostole od roku 1780 (náklady uhradila Vilma Szirányi, vdova po Vojtechovi Simunyi), bola vykonaná oprava malouhereckého kostolíka (finančne sa o to najviac pričinili Gustáv Patsch, veľkostatkár a kňažná Natália Oldenburg z Brodzian). Do farského kostola bol osadený zvon (náhrada za zrekvírovaný zvon). Je na ňom nápis: „Kráľovná pokoja, oroduj za nás"„z milodarov farníkov". Rovnako bol osadený zvon v Malých Uherciach: „Svätá Anna, patrónka naša, oroduj za nás" „venovali Peter Vanko a Rudolf Vanko" z Ameriky. Anna Staňová, rod. Bebjaková financovala zakúpenie krížovej cesty do Kostola sv. Anny a šimonoviansky Ružencový spolok financoval zakúpenie krížovej cesta pre farský kostol. Obe boli slávnostne 15.2.1925 posvätené quadriánom kláštora sv. Františka. Jozef Šimuni, ktorý Fegyvereša v Šimonovanoch nahradil s účinnosťou od 28.7.1925 o svojom predchodcovi v HD napísal:..." v tomto farárovi mali Šimonovany opravdivo dobrého, zlato-srdečného duchovného pastiera"...