logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 62812
Meno kňaza : Farkaš, Vladimír
Pcmeno kňaza : farkasvladimir
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 43
Poradie : 160
Citát : Mons. ThLic. Vladimír Farkaš sa narodil 5.11.1959 v Snine, otec Koloman, matka Veronika, rod. Sivčáková, po vysviacke za kňaza 17.6.1984 v BB sa usiloval byť pre veriacich živým obrazom a sprítomnením Dobrého pastiera najprv ako kaplán postupne vo farnostiach Martin, Hriňová a Detva, od roku 1988 správca Kostola Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. V roku 1990 prichádza na 14 rokov spájať pastoračnú starostlivosť, otcovskú zodpovednosť a otvorený záujem o spoločenské dianie do Partizánskeho ako SF a dekan, súčasne v rokoch 1993 - 2002 pôsobil ako člen zboru konzultantov, v roku 1994 ako správca fary excurrendo Kamenec pod Vtáčnikom, v roku 1995 excurrendo ako adm. farnosti Horná Ves, ako zvolený člen diecéznej kňazskej rady, v rokoch 1996 - 1999 redaktor diecézneho časopisu, prednášajúci fundamentálnu teológiu na teologickom inštitúte v Badíne, cenzor knižných zväzkov, v rokoch 1998 - 1999 generálny vikár BÚ BB, od roku 2003 a po odchode z Partizánskeho do roku 2013 riaditeľ BÚ BB, člen ekonomickej rady, kancelár diecéznej kúrie, člen diecéznej kňazskej rady, od roku 2004 kaplán Jeho svätosti. Po pôsobení v BB sa na vlastnú žiadosť vracia 1.7.2013 do Partizánskeho ako farár farnosti Partizánske - mesto a dekan.
Vladimír Farkaš bol a je vždy priamy, jednoduchý, otvorený, rozvážny i odvážny pri formovaní duchovného povedomia, či už počas transformácie našej spoločnosti v 90. rokoch minulého storočia, pri budovaní farnosti Partizánske - Šípok s jej kostolom a Pastoračným centrom a v neposlednom rade aj Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v našom meste.
Jeho osobnostné kvality a živý záujem o duchovný a spoločenský život v meste ho zaslúžene stavajú do pozície výnimočnej osobnosti a váženého duchovného vodcu, opravdivého pastiera duší, ktorý žije tajomstvo Božej sebadarujúcej lásky v každodennej starostlivosti o Boží ľud. Mesto Partizánske mu udelilo 6.9.2018, v roku 80. výročia založenia mesta, Čestné občianstvo mesta Partizánske.

Číslo záznamu : 62947
Meno kňaza : Farkaš, Vladimír
Pcmeno kňaza : farkasvladimir
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 152
Poradie : 1510
Citát : Mons. ThLic. Vladimír Farkaš, po smrti Jozefa Hromadu až do príchodu Adama Cyrila SF excurrendo v Kamenci (ďalej viď farnosť Partizánske - Mesto).