logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27802
Meno kňaza : Farkaš, Vincent
Pcmeno kňaza : farkasvincent
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 51
Poradie : 3130
Citát :
Farkaš Vincent
Predtým Wolf, n. 17.I.1836 v Skalici, otec bol kachliar. Ako klerik bol veľmi slabý, trikrát prekonal zápal pľúc a raz týfus, preto ho prepustili z ostrih. a rábskeho seminára. Prijal ho Moyzes po uzdravení. O. 1860, kaplán v Brezne, potom dedinský kaplán v BB, neskoršie mestský a prebendát. 1869 farár na Donovaloch, 1876 na Detv. Hute, 1878 v Očovej, 1900 D, 1912 v. v. Z. 31.V.1924, pochovaný je v Očovej. 88 r. Zaoberal sa ovčiarstvom.

Číslo záznamu : 30737
Meno kňaza : Farkaš, Vincent
Pcmeno kňaza : farkasvincent
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 23
Poradie : 1720
Citát : Farkaš Vincent
Zmenené priezv. na Wolf. N. 17.1.1836 v Skalici. Otec bol kachliar. Ako klerik bol veľmi slabý, trikrát prekonal zápal pľúc a raz týfus, preto ho prepustili z ostrih. a rábskeho seminára. Po uzdravení ho prijal Moyzes. O. 1860. K v Brezne, BB, 1869 F na Donovaloch, 1876 F v Detv. Hute. 1878 F v Očovej, 1900 D. 1912 n. o. Z. 31.5.1924, 88 r. Poch. je v Očovej.