logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36664
Meno kňaza : Farkaš, Štefan
Pcmeno kňaza : farkasstefan1953
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 4180
Citát : FARKAŠ, Štefan
* nar. 26.12.1953 Kazimír, ord. 12.6.1977 Bratislava, prim. Kazimír
* 1977 kaplán Prešov, 1981 administrátor Košice - Barca, 1990 generálny vikár - Košice, 1991 farár Jankovce, 1995 Dlhé nad Cirochou, 1999 administrátor Pušovce, 25.11.2006 člen Presbyterskej rady.
* ACAC 7/2006, s. 44. Sch. 1978, s. 246; 1995, s. 156; 1998, s. 122; 2000, s. 132; 2002, s. 142; 2004, s. 133.>