logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42445
Meno kňaza : Fabus, Joannes
Pcmeno kňaza : fabusjoannes
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Fabus, Joannes - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Cabaj-Čápor, Raková, Skala, Súľov-Hradná, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154