logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1682
Meno kňaza : Fabricius, Juraj
Pcmeno kňaza : fabriciusjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 561
Poradie : 152710
Citát : Fabricius Georgius.Missus 28. Nov. 1753. pro cooperatore ad Bazin, 1. Apr. 1758. investitus est parochus in Schweinsbach, ubi operatus est usque mortem. † 13. Mart. 1773. ibidem.
Preklad :
28. novembra 1753 bol poslaný za kaplána do Pezinka, 1. apríla 1758 bol ustanovený za farára vo Viničnom, kde pracoval až do smrti. Tam † 13. marca 1773.