logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27789
Meno kňaza : Etthofer, Ján
Pcmeno kňaza : etthoferjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 49
Poradie : 3000
Citát :
Etthoffer Ján
Filius neosoliensis, 1817 kaplán v Kr. Baniach, N. Bani, Oslanoch, Podkoniciach, Valaskej, Bojniciach, SF v Lazanoch,  1835 vo Vrícku, 1838 prebendát, Z. 28.III.1839. Valde deditus potationi.

Číslo záznamu : 30733
Meno kňaza : Etthofer, Ján
Pcmeno kňaza : etthoferjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 23
Poradie : 1680
Citát : Etthofer Ján
Filius neosoliensis. 1817 K v Kr. Baniach, N. Bani, Oslanoch, Podkoniciach, Valaskej, Bojniciach, SF v Lazanoch, 1833 SF vo Vrícku, 1838 PB. Z. 28.3. Addictus potationi.

Číslo záznamu : 63197
Meno kňaza : Etthofer, Ján
Pcmeno kňaza : etthoferjan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 306
Poradie : 4010
Citát : Ján Etthoffer (1824), rodák z Banskej Bystrice (1794), kaplán aj v Novej Bani, Podkoniciach, Valaskej, Bojniciach, od 1828 SF v Lazanoch, od 1835 vo Vrícku, v roku 1838 prebendát, zomrel 28.3.1839.