logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36650
Meno kňaza : Eperjessy, Jozef
Pcmeno kňaza : eperjessyjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 4040
Citát : EPERJESSY, Jozef
* nar. 17.9.1895 Košice, ord. 13.6.1918, +.2.1974 Košice
* 1918 kaplán Nižná Šebastová, 1919 Svinia, Košické Olšany, 1920 katechéta Bardejov, 1921 kaplán Veľký Kamenec, 1922 Prešov - Solivar, 1923 katechéta Košice, 1935 spovedník sestier sv. Vincenta, 1936 spovedník sestier dominikánok, 1938 administrátor Raslavice, sukcentor katedrálneho chóru, 1939 duchovný správca v nápravnom chlapčenskom ústave Košice, 1940 farár Košice - Ťahanovce, 1942 na dôchodku, 1943 dočasný administrátor Hercegkút, 1945 v Maďarsku, inkardinovaný do vesprémskej diecézy. Na dôchodku Košice.
* AACass Necrologium, č. 448. Sch. 1915, s. 178; 1925, s. 13; 1928, s. 11; 1934, s. 12; 1941, s. 33; 1944, s. 67.>