logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 32007
Meno kňaza : Dvorský, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : dvorskyjozefsdb
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 307
Poradie : 42480
Citát : Dvorský Jozef, n. 22. 1. 1949 v Dubnici n. Váh., o. 11. 6. 1978, kapl. Krásno pri Topoľčanoch.

Číslo záznamu : 41355
Meno kňaza : Dvorský, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : dvorskyjozefsdb
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 529
Poradie : 56100
Citát : Dvorský Jozef, kaplán v Krásne pri Topoľčanoch, od 1. X. 1978 za kaplána v Púchove.

Číslo záznamu : 44920
Meno kňaza : Dvorský, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : dvorskyjozefsdb
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 670
Citát : Kapláni v Čadci:
Dvorský Jozef

Číslo záznamu : 64037
Meno kňaza : Dvorský, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : dvorskyjozefsdb
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Dvorský Jozef, SDB nar. 22.1.1949 v Dubnici nad Váhom, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Krásno pri Topoľčanoch, 1978 Púchov, 1982 Čadca; adm. 1982 Bolešov, 1986 Svinná, 1991 Nová Dubnica; dekan, far. 1995 Dubnica nad Váhom, 1.8.1999 Šaštín-Stráže; výp. 1.8.2001 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2001; v Nitrianskej diecéze

Číslo záznamu : 65663
Meno kňaza : Dvorský, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : dvorskyjozefsdb
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 43
Poradie : 1300
Citát : Dvorský Jozef.
Narodil sa 22.1.1949 v Dubnici nad Váhom. R. 1972 zložil večné sľuby v reholi Saleziánov Dona Bosca. O rok neskôr nastúpil do Kňazského seminára v Bratislave. Ordinovaný bol 11.6.1978 v Bratislave. Kaplánom bol v Krásne, Púchove (1978 — 1980) a Čadci (1980 — 1982). Následne spravoval farnosti Bolešov (1982 — 1986), Svinná (1986 — 1991), Nová Dubnica (1991 — 1995), Dubnica nad Váhom (1995 — 1999) a Šaštín (1999 — 2001). V r. 1992 — 1997 bol aj dištriktuálnym dekanom. V r. 2001 — 2006 bol Spirituálom v Kňazskom seminári v Nitre. V r. 2006 sa stal sídelným kanonikom kapituly, v ktorej zastával úlohu penitenciára. Zomrel 26.5.2021; pochovaný je v katedrálnej krypte.