logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36621
Meno kňaza : Duľa, Michal
Pcmeno kňaza : dulamichal
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 3750
Citát : DUĽA, Michal
* nar. 25.10.1907 Košice, ord. 11.6.1932, +2.10.1970 poch. Košice
* 1932 kaplán Parchovany, 1933 Ražňany, 1934 Snina, Humenné, 1936 administrátor Čaňa, 1939 Gaboltov, 1940 Dubovica, 1955 Kendice, 1959 kaplán Prešov - Solivar.
* AACass Necrologium, č. 424. Sch. 1928, s. 48; 1934, s. 27; 1938, s. 211; 1943, s. 236; 1948, s. 84.>