logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64014
Meno kňaza : Drgoň, Pavol
Pcmeno kňaza : drgonpavol
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Drgon Pavol nar. 9.3.1893 v Trakoviciach, ord. 15.6.1917; prijatý z diecézy Csanád 15.9.1923; kap. Vráble, Hlohovec, 1927 Tekovská Nová Ves; adm. Čajkov; far. 1928 Bučany, 1930 Malženice, 1935 Horné Trhovište, 1943 Veľké Ripňany; bisk.škol.komisár 1947 dekanát Radošiná

Číslo záznamu : 66921
Meno kňaza : Drgoň, Pavol
Pcmeno kňaza : drgonpavol
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 263
Poradie : 1610
Citát : Drgon Paulus, nat. 9. Martii 1893 in Trakovice, ord. 15.
Jun. 1917. 1923 ex dioec. Csanadiensi susc. Coop. in
Vráble, mox in Hlohovec. 1927 in Tek. Nová Ves mox
adm. in Čajkov, 1928 par in Bučany, 1930 par. in Mal-
ženice.

Číslo záznamu : 67571
Meno kňaza : Drgoň, Pavol
Pcmeno kňaza : drgonpavol
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 333
Poradie : 1040
Citát : Drgon Paulus, nat. Trakovice 9. Mart. 1893, ord. Temesvár 15. Jun. 1917, e Dioec. Csanad. 15. Sept. 1923 susc., vic. coop. Vráble, Hlohovec, 1927 Tekovská Nová Ves, vic. oec. Čajkov, 1928 par. Bučany, 1930 Malženice, 1935 Horné Vašardice, 1943 Veľké Ripňany, 1947 commis. ep. chol. nation. Distr. Radošiná.