logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 197
Meno kňaza : Domin, Anton
Pcmeno kňaza : dominanton
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Domin Anton, n. 7. VI. 1921 v Starej Lehote, o. 20. VI. 1948, správca fary v Zavaží.

Číslo záznamu : 32002
Meno kňaza : Domin, Anton
Pcmeno kňaza : dominanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 306
Poradie : 42430
Citát : Domin Anton, n. 7. 6. 1921 v St. Lehote, o. 20. 6. 1948, kapl. v St. Bystrici, 1949 kapl. Lietava, 1951 spr. f. Lutišovce, voj. sl., 1954 spr. f. Skalité, 1957 kapl. Pov. Bystrica, spr. f. Varín, 1959 spr. f. Led. Rovne. 1970 spr. f. Trenčín-Orechové.

Číslo záznamu : 45027
Meno kňaza : Domin, Anton
Pcmeno kňaza : dominanton
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 900
Citát : Ďalší spr. f. Anton Domin (1957-1959) po odchode p. farára Hederu prevzal správu varínskej farnosti. Narodil sa 7. 6. 1921 v Starej Lehote, vyštudoval a bol vysvätený v Nitre 20. 6. 1948, kaplánom v Lietave, 1951 správca fary v Lutišiach, 1954 kapl. Skalité, 1957 v Pov. Bystrici správ. fary Varín.

Číslo záznamu : 65655
Meno kňaza : Domin, Anton
Pcmeno kňaza : dominanton
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 41
Poradie : 1220
Citát : Domín Anton.
Narodil sa 7.6.1921 v Starej Lehote. Filozofické i teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Aj napriek problémom s nastupujúcou komunistickou totalitou (v r. 1945 — 1946 bol za prácu s mládežou väznený) prijal 20.6.1948 v Nitre kňazskú vysviacku. Kaplánom bol v Starej Bystrici a v Lietave (1949 — 1951), následne krátko správcom farnosti v Lutišiach (1951). Za čítanie upraveného pastierskeho listu bol zaistený a na tri roky poslaný do PTP. Po návrate bol kaplánom v Skalitom (1954 — 1957) a Považskej Bystrici (1957). Správcom farnosti bol vo Varíne (1957 — 1959), Lednických Rovniach (1959 — 1970) a v Trenčíne-Orechovom (1970 — 1996). Bol všestranne horlivým pastierom, vynikajúcim zvlášť v katechetickej činnosti. Z farností, kde pôsobil, vzišlo viacero kňazských povolaní, ku ktorým patrí aj autor tejto publikácie. R. 1980 sa stal cestným dekanom a r. 1998 čestným kanonikom. Po odchode z Orechového žil na aktívnom odpočinku v Považskom Podhradí. Zomrel 25.4.2002 v Považskej Bystrici; pochovaný je pri farskom kostole v Trenčíne-Orechovom.