logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27175
Meno kňaza : Dlhý, Ladislav
Pcmeno kňaza : dlhyladislav1518
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1480
Citát : Dlhý, Ladislav — kňaz Nitrianskej diecézy.
Od roku 1518 bol farárom v Žiline. V tomto roku je o ňom záznam aj v Žilinskej knihe.