logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1422
Meno kňaza : Davidis, Martin
Pcmeno kňaza : davidismartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 540
Poradie : 150110
Citát : Davidis Martinus.Occurrit 1657. licentiatus in Zsitva-Ujfalu.
Preklad : V r. 1657 sa objavuje ako licenciát v Novej Vsi nad Žitavou.