logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27675
Meno kňaza : Csongrády, Štefan
Pcmeno kňaza : csongradystefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 33
Poradie : 1810
Citát : Csongrády Štefan
N. 7.XII.1863 v N. Tekove, o. 1888, kaplán v Tajove, Selciach, SF v Motyčkách, K v Chrenovci, Oslanoch, H. Opatovciach, D. Hute, 1899 farár v Bacúrove, 1902 SF, 1903 farár v Šp. Doline. Z. 17.I.1931. Sacerdos simplex, ktorý si dobre konal povinnosti.

Číslo záznamu : 30667
Meno kňaza : Csongrády, Štefan
Pcmeno kňaza : csongradystefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 15
Poradie : 1020
Citát : Csongrády Štefan
N. 7.12.1863 v N. Tekove. O. 1888. K v Tajove, Selciach, SF v Motyčkách, K v Chrenovci, Oslanoch, H. Opatovciach, D. Hute. 1899 F v Bacúrove. 1902 SF, 1903 F na Šp. Doline. Z. 17.1.1931.
Strednej, vyššej postavy, plnej príjemnej tváre, istého, nevtieravého chovania. Bol dobrosrdečný, milý, priateľský. Bol sacerdos simplex, ale povinnosti si dobre konal. Voči veriacim bol prísny, ale uznanlivý. Okrem úradu sa ničomu nevenoval. Žil utiahnuto, ale kňazskú spoločnosť mal rád. Farníci si ho ctili. /Komentoval A. Vajcík a I. Chladný./

Číslo záznamu : 63227
Meno kňaza : Csongrády, Štefan
Pcmeno kňaza : csongradystefan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 308
Poradie : 4310
Citát : Štefan Csongrádi (1892 - 1893), nar. 7.12.1863 v Novom Tekove, ord. 1888, kaplán v Tajove a Selciach, SF v Motyčkách, znovu kaplán v Chrenovci, Horných Opatovciach a Detvianskej Hute. V rokoch 1899 -1902 bol farárom v Bacúrove. Od roku 1902 pôsobil v Španej Doline, najprv ako adm. a od roku 1903 ako farár, zomrel 17.1.1931. Bol to vzorný kňaz. Okrem úradu sa ničomu nevenoval. Žil utiahnuto, ale kňazskú spoločnosť mal rád. Farníci si ho ctili.