logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1315
Meno kňaza : Cseszneky, Ján
Pcmeno kňaza : csesznekyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 530
Poradie : 149040
Citát : Csernak Joannes.Milites hungari, 1. Jul. 1678. tunc parochum Gybbensem, (Hibbe) origine Tirnaviensem, ante solis occasum ceperunt et postquam 100 imperiales numerasset, in sequenti media nocte liberum dimiserunt.
Preklad : Uhorskí vojaci ho zajali 1. júla 1678 pred západom slnka vtedy farára v Gybben (Hybe) pôvodom z Trnavy a potom čo im odrátal 100 imperiálov, v nasledujúcu noc ho prepustili na slobodu.

Číslo záznamu : 1331
Meno kňaza : Cseszneky, Ján
Pcmeno kňaza : csesznekyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 531
Poradie : 149200
Citát : Cseszneky, vel Csesznekovics Joannes.Investitus 11. Jul. 1677. parochus in Hibbe, hinc 22. Nov. 1678. transivit ad Szárazpatak, ubi usque Aug. 1690. activus fuit. Gratam hic reliquit memoriam, nam ecclesiae parochiali e proprio aere curavit organum 300 flnis, cum septem mutationibus et pedali, pro quo circa 7. Aug. anniversarium requiem persolvendum est. Capellae autem novae in coemeterio in honorem s. Francisci erectae, vineam legavit.
Preklad : 11. júla 1677 bol ustanovený za farára v Hybiach, odtiaľ prešiel 22. novembra 1678 do Suchej nad Parnou, kde pracoval až do augusta 1690. Zanechal vďačnú spomienku, totiž do farského kostola zadovážil organ za 300 florénov, so siedmimi registrami a pedálom, za čo žiadal výročnú zádušnú omšu okolo 7. augusta. Postavil tiež novú kaplnku na cintoríne ku cti sv. Františka a zanechal vinicu.