logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27708
Meno kňaza : Čižmarovič, Andrej
Pcmeno kňaza : cizmarovicandrej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 37
Poradie : 2140
Citát : Čižmarovich Andrej
N. 7.X.1847 v Hájnikách, o. 1872, kaplán v Chrenovci, Zvolene, Zv. Slatine, 1882 farár v Radvani. Z. 21.I.1898.

Číslo záznamu : 30689
Meno kňaza : Čižmarovič, Andrej
Pcmeno kňaza : cizmarovicandrej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 18
Poradie : 1240
Citát : Čižmarovich Ondrej
N. 7.10.1847 v Sliači. O. 1872. K v Chrenovci, Zvolene, Zv. Slatine, 1882 F v Radvani. Z. 21.1.1898, 51 r.