logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30660
Meno kňaza : Citterberg, Eugen
Pcmeno kňaza : citterbergeugen
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 15
Poradie : 950
Citát : Citterberg Eugen
N.8.9.1912 v Beňuši. O. 1935.Ako diakon slúžil v Handlovej a tam pokračoval ako K. 1.10.1936 – 28.2.1937 slúžil zákl. voj. službu. 1.11.1937 SF vo Valaskej, 1.7.1940 SF v Tajove. 1.11.1942 vstúpil do rehole piaristov. Odtiaľ sa vrátil a 1.7.1944 bol K v Martine. 1.10.1944 SF v Sliači. 1945 prof. náb. na školách v BB. 1950, keď bolo zrušené vyučovanie náb. na stred. školách, odišiel za úradníka ku stavebnej firme. 1958 ho prepustili a bol šoférom pri nákladnom aute. 1967 attentavit civile matrimonium cum femina ex divortio. Z. 17.10.1971. Žena ho dala spopolniť.
Nízkej okrúhlej postavy, obézny. Mal okrúhlu červenú tvár, jedno oko nižšie ako druhé, čo robilo dojem, že nosí naklonenú hlavu. Nadaný, zvlášť na matematiku. Ctižiadostivý. Bažil po popredných miestach. Pripravoval sa na profesúru, potom na doktorát, ale nič neuskutočnil. Nespokojný, stále hľadal niečo nové, neobvyklé. Túžil byť viac oko iní. Už ako bohoslovec odišiel k jezuitom, ale po roku sa odtiaľ vrátil. Skončil však ako vodič autožeriavu.