logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1206
Meno kňaza : Chmel, Juraj (1719-1768)
Pcmeno kňaza : chmeljuraj1719
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 521
Poradie : 147950
Citát : Chmel Georgius.Laabensis ex cottu Poson. 10. Nov. 1740. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Baccalaureatum Tirnaviae 21. Apr. 1643. acqusivit. Fuit alumnus Helenae Amade, relictae Francisci Nagy-Mihály. 4. Apr. 1744. ordinatus et 28. Maji ejusdem a. pro cooperatore ad S. Crucem, dein ad Sasvár missus. 7. Jan. 1748. investitus parochus in Zohor, ibi Joannes Galgóczy 1755. visitatoniem peregit, qui de parocho dicit, quod sit 36. annorum et quod instar vicinorum Austriacorum parochorum brevi veste utatur. Hinc 1766. ad desiderium patroni recessit, et ad deficientiam se recepit. Demum 21. Febr. 1767. investitus est in Felső-Sipék. † 16. Oct. 1768. Posonii apud Misericordianos.
Preklad : Pochádza z Lábu v Bratislavskej župe. 10. novembra 1740 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. Hodnosť bakalára získal v Trnave 21. apríla 1643. Bol chovancom u Heleny Amade, pozostalej po Františkovi Nagy-Mihályovi. 4. apríla 1744 bol vysvätený za kňaza a 28. mája toho roka sa stal kaplánom vo Svätom Kríži, neskôr v Šaštíne. 7. januára 1748 bol ustanovený za farára v Zohore v okrese Malacky, kde Ján Galgóczy vykonal v r. 1755 vizitáciu a o farárovi hovoril, že má 36 rokov. V r. 1766 odišiel do dôchodku. Potom bol 21. februára 1767 ustanovený do Šipíc. Zomrel v Bratislave u Milosrdných bratov.