logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1197
Meno kňaza : Chilko, Ignác
Pcmeno kňaza : chilkoignac
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 520
Poradie : 147860
Citát : Chilkó Ignatius.Natus Bazinii, qua alumnus collegii gener. 1721. et 1722. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus, theologiae tertium a. 1725. absolvens 31. Mart. ejusdem a. ordinatus et 15. Maji pro cooperatore Bazinium missus est. 15. Febt. 1727. investitus parochus in Szucsány in cottu Turócz, ubi usque 1729. in activitate fuit.
Preklad : Narodený v Pezinku, ako chovanec generálneho seminára sa stal v r. 1721 bakalárom a v r. 1722 magistrom filozofie, ukončiac tretí ročník teológie v r. 1725 bol 31. marca toho roku vysvätený za kňaza a 15. mája poslaný za kaplána v Pezinku. 15. februára 1727 bol ustanovený za farára v Sučanoch v Turčianskej župe, kde pôsobil až do r. 1729.

Číslo záznamu : 29165
Meno kňaza : Chilko, Ignác
Pcmeno kňaza : chilkoignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 82
Poradie : 5890
Citát : Chilko Ignác
Pezinčan, o. 1725, kaplán v Pezinku, 1727 farár v Sučanoch. NSP