logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27158
Meno kňaza : Černiak, Imrich, SJ
Pcmeno kňaza : cerniakimrichsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1310
Citát : Černiak, Imrich — jezuita, pedagóg, kazateľ, superior.
V jezuitskej rezidencii v Spišskej Kapitule pôsobil ako slovenský pastoračný kňaz (operarius). V rokoch 1692 až 1696 bol superiorom žilinskej jezuitskej rezidencie. Súčasne tu bol aj riaditeľom nižšieho gymnázia, slovenským kazateľom i spovedníkom. V rokoch 1697 až 1701 bol superiorom rezidencie jezuitov v Skalici. Do Žiliny sa vrátil v roku 1704. Znova sa tu stal superiorom a pôsobil tu aj ako slovenský kazateľ i ako spovedník. Túto prácu vykonával do roku 1709. Napokon v našom meste pôsobil ako kazateľ aj v roku 1715. Súčasne vyučoval v jezuitskom nižšom gymnáziu.
absolvovaní štúdia filozofie vyučoval v roku 1714, ako magister, v žilinskom nižšom gymnáziu.