logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27697
Meno kňaza : Čermák, Andrej (1750?-1834)
Pcmeno kňaza : cermakandrej1750
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 36
Poradie : 2030
Citát : Čermák Andrej
1802 prijatý z frant. rehole, kaplán v Kláštore p/Zn., Krupine, 1806 farár v Turč. Sv. Petre, 1808 v Martine, 1821 v Necpaloch. AS súdnej tabule turč. Z. 31.X.1834.

Číslo záznamu : 30681
Meno kňaza : Čermák, Andrej (1750?-1834)
Pcmeno kňaza : cermakandrej1750
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 17
Poradie : 1160
Citát : Čermák Andrej
1802 prijatý z OFM. K v Kláštore, Krupine, 1806 F v Turč. Petre, 1808 v Martine, 1821 v Necpaloch. AS súd. tab. ž. turč. Z. 31.10.1834.