logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27660
Meno kňaza : Ceppan, Ignác
Pcmeno kňaza : ceppanignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 31
Poradie : 1660
Citát : Ceppan Ignác
N. 1738, študoval v Trnave a Košiciach, jezuita v SJ bol 7 rokov misionárom v Pezinku a BB. Po zrušení SJ bol dedinským kaplánom v BB, 1778 farár v Kláštore p/Zn. Z. 30.XI.1785. /HD Kláštor p/ZN./

Číslo záznamu : 30658
Meno kňaza : Ceppan, Ignác
Pcmeno kňaza : ceppanignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 14
Poradie : 930
Citát : Cepan (Ceppan) Ignác SJ
N. 1738. V reholi bol za 7 r. misionárom v Pezinku a BB. Po zrušení SJ bol dedinským kaplánom v BB. 1778 v Kláštore p/Zn. Z. 30.11.1785.