logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1288
Meno kňaza : Čelko, Jozef (1741-1803)
Pcmeno kňaza : celkojozef1741
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 528
Poradie : 148770
Citát : Cselkó Josephus.E seminario Széchényiano Budensi m. Sept. 1764. factus cooperator in Segszárd. Hinc transivit 30. Jan. 1766. ad Stomfa, 29. Nov. ejusdem a. vero ad Bazin, inde 7. Apr. 1768. investitus parochus in Neczpál, quacum incoporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.
Preklad : Z Budínskeho seminára Széchényianum sa v mesiaci septembri 1764 stal kaplánom v Szegszárde. Odtiaľ prešiel 30. januára 1766 do Stupavy, 29. novembra toho roka do Pezinka, potom bol 7. apríla 1768 ustanovený za farára v Necpaloch, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Číslo záznamu : 27692
Meno kňaza : Čelko, Jozef (1741-1803)
Pcmeno kňaza : celkojozef1741
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 35
Poradie : 1980
Citát : Čelko Jozef
Nar. v Čelkovej Lehote, zeman, CV 1801 píše, že mal vtedy 60 r. Kaplán v Seksárde, Stupave, Pezinku, 1769 farár v Necpaloch, 1802 D, z. 31.X.1803.

Číslo záznamu : 30679
Meno kňaza : Čelko, Jozef (1741-1803)
Pcmeno kňaza : celkojozef1741
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 17
Poradie : 1140
Citát : Čelko Jozef
Pri zriadení BBB bol F v Necpaloch. 1802 D. Z. 31.10.1803.