logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44622
Meno kňaza : Čelko, František
Pcmeno kňaza : celkofrantisek
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 230
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Cselko Franciscus | 1820 | 1844 |38

Číslo záznamu : 45066
Meno kňaza : Čelko, František
Pcmeno kňaza : celkofrantisek
Číslo knihy : 1063672
Názov knihy : Sandanus, Pavol: Dejiny farnosti Konská do jej rozdelenia v roku 2003 . Praha 2008 (dipl. práca, el. text).
Skratka knihy : plv1
Strany : 75-89
Poradie : 140
Citát : František Čelko (Czelkó) (1862 – 1870)
Narodil sa 9. novembra 1820. Za kňaza bol vysvätený 2. augusta 1844. Pôsobil na viacerých kaplánskych miestach. Od roku 1850 bol farárom v Lietave. Následne prišiel do Konskej v roku 1862. Zomrel 18. apríla 1872.