logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27148
Meno kňaza : Čajda, Ján Evanjelista
Pcmeno kňaza : cajdajanevanjelista
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1210
Citát : Čajda, Ján Evanjelista (* 29. septembra 1806 Papradno, okres Považská Bystrica – † 1868 Nitra) — kňaz Nitrianskej diecézy, bernolákovec.
Po gymnaziálnych štúdiách v Žiline a po absolvovaní v Nitre mu 8. októbra 1829 udelili kňazské svätenie. Bol kaplánom v rodnom Papradne a v roku 1847 sa stal farárom v Riečnici. V roku 1854 odišiel na odpočinok, ale od roku 1857 vypomáhal v Lakšárskej Novej Vsi. V roku 1860 sa stal kurátorom anabaptistov v Moravskom Svätom Jáne. Od roku 1865 žil v Nitre.
Patril k tretej generácii bernolákovcov. V roku 1850 uverejnil v Katolíckych novinách príspevok o Veľkej noci v Riečnici.

Číslo záznamu : 59038
Meno kňaza : Čajda, Ján Evanjelista
Pcmeno kňaza : cajdajanevanjelista
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 195
Poradie : 3380
Citát : ČAJDA, Ján Evanjelista (* 29.9.1806 Papradno, okr. Považská Bystrica + 1868 Nitra) - publicista.
Teologické štúdiá absolvoval v Nitre, kde ho 8.10.1829 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Papradne. Od 8.10.1847 bol administrátorom farnosti v Riečnici, potom farárom. R.1854 odišiel do dôchodku. Od r.1857 vypomáhal ako administrátor farnosti v Lakšárskej Novej Vsi, od r.1860 bol kurátorom anabaptistov v Moravskom Svätom Jáne. Po r.1865 žil v Nitre. Patril medzi kňazov tretej bernolákovskej generácie. Prispieval do Katolíckych novín.
Lit.: Schematizmy Nitrianskej diecézy. HADRIÁN RADVÁDI