logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27147
Meno kňaza : Čajda, Imrich
Pcmeno kňaza : cajdaimrich
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1200
Citát : Čajda, Imrich (* 1847 Dlhé Pole, okres Žilina – † 8. októbra 1916 Dolný Hričov, okres Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské svätenie prijal v roku 1872. Kaplánom bol najprv v Novej Bystrici, v roku 1874 vo Veľkej Divine (dnes Divina), v roku 1875 v Konskej, ale zakrátko v Turzovke a od roku 1878 v Dlhom Poli. V roku 1886 zložil prosynodálne skúšky a v roku 1890 sa stal farárom v Lietave. Už od roku 1891 však bol farárom v Dolnom Hričove.

Číslo záznamu : 43612
Meno kňaza : Čajda, Imrich
Pcmeno kňaza : cajdaimrich
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 129
Poradie : 1980
Citát : C s a j d a Emericus. Natus 1847. in Trencsénhosszúmezó.
1872. ordinatus. Cooperator in Ujbesztercze. 1874. in
Nagydivény. 1875. in Kúnfalva. 1875. in Turzófalva.
1878. in Trencsénhosszúmezó. 1886. in examine Pro-
Synodali approbatus. 1890. Parochus in Zsolnalitva.
1891. Parochus in Alsóricsó. --- --- --- --- --- --- 73