logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27657
Meno kňaza : Buocz, Alexander
Pcmeno kňaza : buoczalexander
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 30
Poradie : 1630
Citát : Buocz Alexander
N. 1.X.1865 v Kremnici, o. 1888, kaplán, 1891 SF v H. Štubni, 1894 farár v Krahuliach, 1904 v Kr. Baniach, 1920 VAD, Z. 6.XI.1933.

Číslo záznamu : 30655
Meno kňaza : Buocz, Alexander
Pcmeno kňaza : buoczalexander
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 14
Poradie : 900
Citát : Buocz Alexander
N. 1.10.1865 v Kremnici. O. 1888. K. 1891 SF v H. Štubni. 1894 F v Krahuliach, 1904 F v Kr. Baniach, 1920 VAD. Z. 16.11.1933.
Vyššej postavy. Dobre urastený muž. Hovoril pomaly s rozvahou a tak isto aj kázal. Vystupovanie mal dôstojné, preto ho radi videli v spoločnosti. Vedel jednať aj s väčšími pánmi, preto sa mu podarilo postaviť novú faru a dva kostoly. Založil a viedol miestny konzum. /Kom. Š. Paldauf./