logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27650
Meno kňaza : Budický, Ján
Pcmeno kňaza : budickyjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 29
Poradie : 1560
Citát : Budický Ján
N. 3.XII.1809, o. 1834, kaplán v Podkoniciach, Detve, Vyhniach, Kláštore p/Zn., Šp. Doline, 1842 SF, 1859 farár na Brehoch. Z. 1862, 52 r.

Číslo záznamu : 30648
Meno kňaza : Budický, Ján
Pcmeno kňaza : budickyjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 13
Poradie : 830
Citát : Budický Ján
N. 3.12.1809, o. 1834. K v Podkoniciach, Detve, Vyhniach, Kláštore p/Zn., Šp. Doline, 1843 SF, 1859 F v Brehoch. Z. 1862, 52 ročný.