logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1143
Meno kňaza : Buday, Juraj (17. storočie)
Pcmeno kňaza : budayjuraj17stor
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 516
Poradie : 147320
Citát : Buday Georgius.Fuit 1643. parochus in Récse, contra quem communitas conquesta est, quod noctu in area sua explosiones fecit et judicem percussit. 1647. vero occurrit in Szőlős et nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem anno conscripto.
Preklad : V r. 1643 bol farárom v Rači, na ktorého sa spoločenstvo sťažovalo, že v sa noci vo svojom areáli nahneval a udrel sudcu. V r. 1647 sa objavuje v Práči čiže Vajnoroch a uvádza ho Juraj Lippay vo svojom zozname kňazov, zostavenom v tom roku.