logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1135
Meno kňaza : Bučič, Ján
Pcmeno kňaza : bucicjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 515
Poradie : 147240
Citát : Bucsics Joannes.Natus in Hidegkút in cottu Poson. Qua alumnus semin. s. Stephani 1745. et 1746. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus defenditque universam philosophiam. Ordinatus et 30. Nov. 1749. pro capellano Bazinium missus, hinc 8. Jun. 1751. investitus parochus in Szent-István, inde in Aug. 1753. abivit. 1. Nov. ejusdem a. factus est capellanus domesticus in Kis-Vezekény apud Carolum Bacskády vice-comitem cottus Bars. † 4 Jun. 1755. extra beneficium constitutus in Dubravka.
Preklad : Narodil sa v Dúbravke, v Bratislavskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1745 bakalárom a v r. 1746 magistrom všeobecnej filozofie. Po vysviacke za kňaza bol 30. novembra 1749 poslaný za kaplána do Pezinka, potom bol 8. júna 1751 ustanovený za farára v Studienke, odkiaľ odišiel v auguste 1753. 1. novembra toho roka sa stal domácim kaplánom v Malých Vozokanoch u Karola Bacskády, vicebaróna Tekovskej župy. † 4. júna 1755 mimo benefícia v rodnej Dúbravke.