logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27120
Meno kňaza : Briestenský, Ján
Pcmeno kňaza : briestenskyjan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 930
Citát : Briestenský, Ján (* 17. júna 1751 Pružina, okres Považská Bystrica – + 15. novembra 1806 Nitra) — kňaz Nitrianskej diecézy, nitriansky sídelný kanonik.
Mal šľachtický pôvod. Bol bratom Jozefa Briestenského .Filozofiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre a teológiu v Trnave, kde dosiahol titul bakalára. Kňazské svätenie mu udelili v roku 1774 a stal sa ceremoniárom nitrianskeho sídelného biskupa Msgr. Jána Gustíniho (1712-1777). Neskôr bo biskupským tajomníkom. Na základe kráľovského dekrétu z 12. decembra 1776 ho zvolili za farára v Žiline ešte v tom roku. V nasledujúcom roku sa stal aj dekanom Žilinského dištriktu a potom aj správcom úradu dekanského úradu Varínskeho dištriktu. V roku 1792 ho nitriansky sídelný biskup Msgr. Franz Xaver Fuchs (1744-1807) povolal do Nitry a žilinským farárom sa stal jeho brat. V roku 1797 ho vymenovali za sídelného kanonika Nitrianskej kapituly a v novembri toho istého roku sa stal riaditeľom biskupského kňazského seminára. V roku 1799 nešťastne spadol a utrpel silný otras mozgu. Jeho stav sa potom zlepšil a v rokoch 1802 a 1804 sa mohol zúčastniť plenárnej schôdze kapituly.
V roku 1798 ho vyznamenali cenou prepošstva.