logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27639
Meno kňaza : Brezina, Ján
Pcmeno kňaza : brezinajan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 27
Poradie : 1450
Citát : Brezina Ján
N. 1.XII.1872 v Prievidzi, o. 1895, kaplán a SF na viacerých miestach, 1911 SF, 1922 farár v Bystričanoch, 1929 VAD, 1937 AD nitr. Z. náhle 2.I.1955. Pochovaný je v krypte kapl. v cintoríne. — Bol kňaz milej povahy, vždy usmiaty, starostlivý dušpastier, všeobecne vážený.

Číslo záznamu : 30640
Meno kňaza : Brezina, Ján
Pcmeno kňaza : brezinajan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 12
Poradie : 750
Citát : Brezina Ján
N. 1. 12.1872 v Prievidzi. O. 1895. K v Jastrabej, Sučanoch, N. Bani, Brezne, BB, Krupine, 1907 SF v Detve, 1909 K vo Vrútkach, 1909 SF v Detv. Hute, 1909 K vo Vrútkach, 1911 SF, 1922 F v Bystričanoch, 1929 VAD, 1937 AD nitr. Z. 2.1.1945 náhle. Pochovaný je v krypte kaplnky na cintoríne.
Strednej postavy, driečny. Vystupoval kľudne a vyrovnane. Skromný, jednoduchý, trpezlivý a dobrosrdečný. Ostrejšie hovoril len vtedy, keď to bolo treba. V povinnostiach svedomitý a ľudomilný. Kazateľ dobrého priemeru. V mladom veku sa venoval gazdovaniu a ovocinárstvu, neskoršie to nechal. Spoločnosť nevyhľadával, ale spoločník bol dobrý. Pochádzal z chudobnej rodiny. Povesť mal takú,že je lepší kňaz ako iní na okolí.

Číslo záznamu : 63043
Meno kňaza : Brezina, Ján
Pcmeno kňaza : brezinajan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 215
Poradie : 2470
Citát : Ján Brezina, nar. 1.12.1872 v Prievidzi, otec Jakub, matka Juliana, rod. Briatková, po skončení teologických štúdií bol 15.4.1895 vysvätený za kňaza, pôsobil ako kaplán v Jastrabej, Sučanoch, Novej Bani, Brezne, BB a Krupine. V rokoch 1907 -1909 bol SF v Detve, 1909 kaplánom vo Vrútkach, 1909 -1910 SF v Detvianskej Hute a opäť kaplánom vo Vrútkach. Od roku 1911 pôsobil v Bystričanoch najprv ako SF, od roku 1922 ako farár, v roku 1929 sa stal dekanom dištriktu (Oslany a Bojnice), v roku 1937 nitrianskym archidiakonom, v roku 1944 SF excurrendo v Kamenci pod Vtáčnikom, zomrel náhle 2.1.1945 v Bystričanoch, pochovaný je v krypte cintorínskej kaplnky. Bol kňaz milej povahy, vždy usmiaty, starostlivý dušpastier, všeobecne vážený. Vystupoval kľudne a vyrovnane, povahou bol jednoduchý, skromný, trpezlivý, dobrosrdečný. Ostrejšie hovoril len vtedy, keď toho bolo ozaj treba. V povinnostiach ľudomilný, svedomitý, kazateľ dobrého priemeru. V mladšom veku sa venoval najmä ovocinárstvu. Spoločnosť nevyhľadával, ale spoločník bol dobrý, všeobecne mal povesť dobrého kňaza. Iniciatívne podporoval miestne cirkevné a národné spolky. V čase vojny na jeseň 1944 už ako starček, keď sa celá dedina rozhodla ukryť pred nemeckým vojskom na Lachove, on jediný zotrval ako ochranca majetku, domov a celej obce.