logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27633
Meno kňaza : Brannich, Albert
Pcmeno kňaza : brannichalbert
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 26
Poradie : 1390
Citát : Brannich Albert
N. 6.I.1814, o. 1836, prebendát, kaplán v Bojniciach, Krupine, 1851 farár v Beňuši, 1853 poľný kurát v Miláne, 1854 sa vrátil do Beňuše, 1855 farár v Moštenici. Bol vyznamenaný strieb. krížom za zásluhy. Z. 13.XI.1864, 50 r.

Číslo záznamu : 30636
Meno kňaza : Brannich, Albert
Pcmeno kňaza : brannichalbert
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 12
Poradie : 710
Citát : Branich Albert
N. 6.1.1814, o. 1836. PB. K v Bojniciach, Krupine, 1851 F v Beňuši, 1855 poľný kurát v Miláne, 1854 sa vrátil do Beňuše, 1855 F v Moštenici. Vyznamenaný strieborným krížom za zásluhy. Z. 13.11.1864, 50 ročný.