logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1068
Meno kňaza : Bošáni, Vojtech
Pcmeno kňaza : bosanivojtech
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 510
Poradie : 146570
Citát : Bossányi Adalbertus.Investitus 7. Dec. 1709. parochus Valaszkaensis, hinc 1727. transivit ad Zolio-Lipcse, ubi † 17. Oct. 1741.
Preklad : Od 7. decembra 1709 bol farárom vo Valaskej, odtiaľ v r. 1727 prešiel do Zvolenskej Ľupče, kde † 17. októbra 1741.

Číslo záznamu : 27628
Meno kňaza : Bošáni, Vojtech
Pcmeno kňaza : bosanivojtech
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 26
Poradie : 1340
Citát : Bossányi Vojtech
1709 farár vo Valaskej, 1727 v Sl. Ľupči. Z. 28.X.1742, 72 r. HD Sl. Ľupča.