logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27624
Meno kňaza : Boršický, Adolf
Pcmeno kňaza : borsickyadolf
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 25
Poradie : 1300
Citát : Borsiczký Adolf
N. 24.IV.1836, o.1859, kaplán, 1871 na korekcii, potom zase kaplán, 1877 znova na korekcii, 1878 voj. kurát II. triedy, 1880 vrátený diecéze, t. r. suspendovaný a degradovaný, podľa can 2368.

Číslo záznamu : 30632
Meno kňaza : Boršický, Adolf
Pcmeno kňaza : borsickyadolf
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 11
Poradie : 670
Citát : Borsiczky Adolf
N. 24.4. 1836. O. 1859. K. 1871 na korekcii, potom ďalej K. 1877 znova na korekcii. 1878 voj. kurát II. tr. 1880 vrátený do diecézy. T. r. suspendovaný a degradovaný podľa can. 2368.

Číslo záznamu : 63218
Meno kňaza : Boršický, Adolf
Pcmeno kňaza : borsickyadolf
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 308
Poradie : 4220
Citát : Adolf Boršický (1872 -1875), nar. 24.4.1836, po skončení teologického štúdia bol v roku 1859 vysvätený, 12 rokov kaplánom v rôznych farnostiach, v roku 1878 sa stal vojenským kurátom, od roku 1880 mimo služby, zomrel po roku 1900.