logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41635
Meno kňaza : Borkovič, Ján
Pcmeno kňaza : borkovicjan
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 122
Poradie : 2470
Citát : 35. Borkovič Joannes. Natus 18. III. 1912 in Kňažice. 1934
ordinatus, Cooperator in Dolný Hričov, 1935 in Varín,
1936 in Šťavník, Domaniža, Pov. Bystrica, 1937 in Divina,
1938 in Konská, 1940 Administrator in spir. ibidem, 1942
int. Administrator ibidem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71

Číslo záznamu : 43191
Meno kňaza : Borkovič, Ján
Pcmeno kňaza : borkovicjan
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 140
Poradie : 1830
Citát : Borkovič Joannes. Natus 1912 in Kňažice. Ordinatus 1934,
Cooperator in Dolný Hričov, 1935 in Varín, 1936 in
Šťavník, Domaniža, Pov. Bystrica, 1937 in Divina. 78

Číslo záznamu : 45011
Meno kňaza : Borkovič, Ján
Pcmeno kňaza : borkovicjan
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 740
Citát : Kapláni: Ján Borkovič (1935-1936)

Číslo záznamu : 45070
Meno kňaza : Borkovič, Ján
Pcmeno kňaza : borkovicjan
Číslo knihy : 1063672
Názov knihy : Sandanus, Pavol: Dejiny farnosti Konská do jej rozdelenia v roku 2003 . Praha 2008 (dipl. práca, el. text).
Skratka knihy : plv1
Strany : 75-89
Poradie : 180
Citát : Ján Borkovič (1941 – 1947)
Narodil sa v Kňažiciach 18. marca 1912. 364 Študoval v nitrianskom seminári a v roku 1934 bol vysvätený na kňaza. Jeho prvé pôsobisko bolo v Dolnom Hričove. Od roku 1935 pôsobil vo Varíne, o rok neskoršie v Štiavniku, v tom istom roku v Domaniži a Považskej Bystrici. V roku 1937 kaplánoval v Divine a od roku 1938 bol kaplánom v Konskej. Jeho farárom bol Ján Rojíček. Keď farár Rojíček ochorel, v roku 1940 sa stal administrátorom farnosti v duchovných veciach. Keď v roku 1942 farár Rojíček šiel do dôchodku, stal sa administrátorom farnosti vo všetkých veciach. Vo farnosti prežíval druhú svetovú vojnu. Aj počas vojny boli všade bohoslužby. Medzi veriacimi bol značne obľúbený. I keď bol chorý na TBC, venoval sa obzvlášť pastorácii mládeže. Katolícky dom využíval na nacvičovanie a predstavenia rôznych divadiel. Bol veľmi štedrý voči všetkým vo farnosti. Veľa peňazí rozdal, ale i požičiaval. A nikdy si nič nezapisoval. I preto po jeho smrti museli popredať jeho osobný majetok, aby uhradili jeho osobné dlhy. Ešte v roku 1947 odslúžil veľkopiatočné obrady a následne odišiel na liečenie do Vysokých Tatier. Na faru v Konskej sa vrátil začiatkom júna. Zomrel 23. júna 1947. Pochoval ho arcidiakon a nitriansky kanonik Mons. Dr. Eugen Filkorn za veľkej účasti kňazov a farníkov v Konskej 26. júna 1947.