logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27614
Meno kňaza : Bogisič, Augustín
Pcmeno kňaza : bogisicaugustin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 24
Poradie : 1200
Citát : Bogisich Augustín
N. 8.XII.1842 v Budapešti, o. 1867, kaplán, 1876 SF v Píle, 1877 farár tamže, 1891 v Hliníku, 1903 č. dekan, Z. 13.VI.1904.

Číslo záznamu : 30628
Meno kňaza : Bogisič, Augustín
Pcmeno kňaza : bogisicaugustin
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 11
Poradie : 630
Citát : Bogisich Augustín
N. 8.12.1842 v Budapešti. O. 1867, K. 1876 SF v Píle, 1877 F v Píle, 1891 F v Hliníku. 1903 ČD. Z.13.6.1904.