logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31646
Meno kňaza : Blaško, Juraj
Pcmeno kňaza : blaskojuraj
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 188
Poradie : 20100
Citát : Blaško Juraj, n. 2. 8. 1939 v Topoľčanoch, o. 23. 6. 1963, kapl. Žiar n. Hr., 1965 kapl. Bojnice, 1969 kapl. Kremnica, 1972 spr. f. Skl. Teplice, 1975 spr. f. Hriňová.

Číslo záznamu : 62904
Meno kňaza : Blaško, Juraj
Pcmeno kňaza : blaskojuraj
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 135
Poradie : 1080
Citát : Juraj Blaško, nar. 2.8.1939 v Topoľčanoch, otec Štefan, matka Jozefína, po ukončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23.6.1963 ord. za kňaza (spolužiak biskupa Baláža). Rok bol kaplánom v Žiari nad Hronom, potom nastúpil na základnú vojenskú službu. V rokoch 1965 - 1969 bol kaplánom v Bojniciach, 1969 - 1972 v Kremnici. V rokoch 1972 - 1975 bol farským adm. vo farnosti Sklené Teplice, 1975 - 1984 v Hriňovej, od roku 1980 okresným dekanom Dekanátu Zvolen. V roku 1984 sa stal farárom vo Zvolene, 1986 - 1990 bol dekanom farárom v BB, od 1.4.1990 - 1999 bol farárom v Malých Kršteňanoch, 1999 dôchodca, zomrel 28.2.2015 v Prievidzi, pochovaný v rodisku banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom.