logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 921
Meno kňaza : Bílik, Ján (1710-1781)
Pcmeno kňaza : bilikjan1710
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 499
Poradie : 145090
Citát : Bilik Joannes Nep.Investitus 19. Apr. 1738. parochus in Nemcsény, ubi 1747. nova domus parochialis ipsius curis est erecta; 1751. vero capella in filiaii Vezekény. Ad munus VADni promotus, quod post 25 annos 1776. resignavit. Parochiam quam desolatam accepit, per auctam aggrestem oeconomiam ad statum eximium elevavit, sed post exactos 43 annos, quum in senectute solertius habitationem in coelis quaesivit, iterum desertam reliquit. † 11. Apr. 1781. Sub illo 30. Oct. 1779. visitatio canonica fuit peracta.
Preklad : 19. apríla 1738 bol ustanovený za farára v Nemčiňanoch, kde v r. 1747 postavil novú faru; v r. 1751 postavil kaplnku vo filiálke Vozokany. Povýšený do úradu vicearchidiakona, čoho sa po 25 rokoch vzdal v r. 1776. Farnosť, ktorú prijal v dezolátnom stave, činorodou hospodárnosťou povýšil na vynikajúci stav, ale po celých 43 rokoch, kedy v starobe túžil mať miesto v nebi, znovu zostala opustená. † 11. apríla 1781. Za neho sa 30. októbra 1779 konala kánonická vizitácia.