logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 918
Meno kňaza : Bihary, Daniel
Pcmeno kňaza : biharydaniel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 499
Poradie : 145060
Citát : Bihary Daniel.Nobilis. natus in Felhéviz, fuit alumnus collegii generalis. 17. Aug. 1662. ad baccalaureatum philosophiae promotus. 20. Jun. 1664. investitus parochus in Féll, hinc 8. Nov. 1665. transivit ad Vajka. 2. Febr. 1675. investitus est ad Guta. 30. Apr. 1677. a Turcis captus fuit, sed feliciter liberatus. Eodem a. 1677. transivit ad Szempcz, demum 1682. ad Püspöki. Ibi graviter decumbens substitutum habuit Palum Olasz, qui etiam valetudinarius factus, brevi ambo obierunt. † in Jan. 1684.
Preklad : Šľachtic, narodený vo Felhévize, bol chovancom generálneho kolégia. 17. augusta 1662 bol povýšený na bakalára filozofie. 20. júna 1664 bol ustanovený za farára v Tomášove, odtiaľ 8. novembra 1665 prešiel do Vajky. 2. februára 1675 bol ustanovený do Gúty (Kolárovo). 30. apríla 1677 ho Turci zajali, ale šťastne sa vyslobodil. Toho istého roka 1677 prešiel do Senca, potom v r. 1682 do Biskupíc. Kde bol po ťažkej únave nahradený Pavlom Olaszom, ktorý tiež ochorel a po krátkom čase zomreli. † v januári 1684.