logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27097
Meno kňaza : Bielek, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : bielikjankrstitel
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 700
Citát : Bielek, Ján Krstiteľ (* 24. júna 1778 Kysucké Nové Mesto + 5. marca 1853 Žilina) —kňaz Nitrianskej diecézy, honorárny kanonik.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline. Od roku 1794 študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre a v roku 1801 prijal kňazské svätenie. Od roku 1802 bol kaplánom v Krásne nad Kysucou. Od roku 1825 bol žilinským farárom.Bol farárom aj v Lazoch pod Makytou a vo Valaskej Belej. V roku 1810 sa stal farárom v Čadci, kde sa neskôr stal aj dištriktuálnym dekanom. Od roku 1825 bol žilinským farárom. Súčasne bol riaditeľom a biskupským komisárom cirkevných ľudových škôl v Žiline. V roku 1833 ho vymenovali aj za honorárneho kanonika a v roku 1847 sa stal dekanom Žilinského dištriktu. Bol aj prísediacim (assessor) súdnych tabúľ stolíc Trenčianskej, Liptovskej a Spišskej.
Keďže v roku 1831 zničila povodeň mestský špitál na konci Kálova, vypísal zbierku a v roku 1841 postavil na jeho mieste nový špitál. Podnetom pre toto konanie boli neustále epidémie moru a cholery.

Číslo záznamu : 42358
Meno kňaza : Bielek, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : bielikjankrstitel
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Bielek, Joannes - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Čadca, Krásno, Lazy pod Makytou, Krásno, Valaská Belá, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44865
Meno kňaza : Bielek, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : bielikjankrstitel
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 120
Citát : 12. Ghéczyho nástupcom 1810 sa stal kňaz Ján Bielek. Jeho údaje prezrádzajú, že sa naradil 24. júna 1776, teda na sviatok sv. Jána v Kysuckom Novom Meste. 1794 bol prijatý do nitrianskeho seminára. 1801 bol vysvätený na kňaza. V tom istom roku je na fare v Lazoch pod Makytou, 1802 je farárom v Krásne nad Kysucou. Odtiaľ 1810 prešiel na faru v Čadci. Po 15 rokoch 1825 bol zvolený na faru v Žiline. 1833 bol vymenovaný za čestného nitrianskeho kanonika. V Žiline zahral dôležitú úlohu 1848 roku. Tam aj zomrel 5. marca 1853.