logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 863
Meno kňaza : Beňovský, Jozef
Pcmeno kňaza : benovskyjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 494
Poradie : 144510
Citát : Benyovszky Josephus.E seminario egressus 13. Maji 1747. missus est pro cooperatore ad Búr. 24. Jun. 1749. investitus parochus in Nagy-Bresztován, hinc 11. Aug. 1753. transivit ad Fenyő-Kosztolán, inde vero 15. Jan. 1756. ad Komjáthna. Hic 1767. conscriptio parochiae effectuata fuit. Demum 1. Jun. 1768. ad Turócz-Szent-Péter, huic 1770. renuntiavit et instituto emeritorum parochorum adnumeratus † 16. Dec. 1801. Tirnaviae.
Preklad : Vyjdúc zo seminára bol 13. mája 1747 poslaný za kaplána do Boroviec. 24. júna 1749 bol ustanovený za farára vo Veľkých Brestovanoch, odtiaľ 11. augusta 1753 prešiel do Jedľových Kostolian, potom 15. januára 1756 do Komjatnej. Tam bol v r. 1767 vykonaný súpis farnosti. Nato 1. júna 1768 prešiel do Turčianskeho Petra, čoho sa v r. 1770 vzdal a bol pripočítaný medzi emeritných farárov. † 16. decembra 1801 v Trnave.

Číslo záznamu : 27584
Meno kňaza : Beňovský, Jozef
Pcmeno kňaza : benovskyjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 19
Poradie : 900
Citát : Beňovský Jozef
1747 kaplán v Búroch, 1749 farár v Brestovanoch, 1793 v Jedľových Kostoľanoch, 1756 v Komjatnej, 1768 v Turč. Petre, 1770 rezignoval a bol v. v. Z. 16.XII.1801. NSP