logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30600
Meno kňaza : Bella, Ondrej
Pcmeno kňaza : bellaondrej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 8
Poradie : 350
Citát : Bella Ondrej
N. 19.12.1915 v D. Lehote. O. 1942. K v Hriňovej, 1943 vo V. Poli, znova v Hriňovej, 1944 voj. kurát,
1945v Č. Balogu, 1947 v Chrenovci, 1948 vo Vrútkach, 1949 SF v Malinovej, 1951 SF v N. Bani, znova v Malinovej, K v Handlovej. 1958 SF v Lazanoch. 1976 n.o. Z. 30.5.1979, 63 ročný.

Číslo záznamu : 31643
Meno kňaza : Bella, Ondrej
Pcmeno kňaza : bellaondrej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 188
Poradie : 20070
Citát : Bella Ondrej, n. 19. 12. 1915 v D. Lehote, o. 14. 6. 1942, kapl. Hriňová, 1944 voj. zákl. sl., 1945 kapl. Č. Balog, Handlová, 1947 kapl. Chrenovec, 1949 kapl. Vrútky, 1950 spr. f. Malinová, 1954 spr. f. Handlová, 1958 spr. f. Lazany.