logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 709
Meno kňaza : Bárdy, Anton (1710-1761)
Pcmeno kňaza : bardyanton1710
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 482
Poradie : 142970
Citát : Bárdy Antonius.Missus 11. Maji 1746. pro capellano Detvam, 5. Febr. 1748. investitus parochus in Felső-Micsinye, hinc 1761. recessit et extra beneficium constitutus. † 2. Aug. ejusdem anni Ocsovae.
Preklad : 11. mája 1746 bol poslaný za kaplána do Detvy, 5. februára 1748 bol ustanovený za farára v Hornej Mičinej, potom v r. 1761 odišiel do dôchodku a bol mimo benefícia. † 2. augusta toho istého roka v Očovej.


Číslo záznamu : 27548
Meno kňaza : Bárdy, Anton (1710-1761)
Pcmeno kňaza : bardyanton1710
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 14
Poradie : 540
Citát : Bárdy Anton
1710 kaplán v Detve, 1748 farár v H. Mičinej, 1761 sa zriekol fary, z. 2. VIII. 1761 v Očovej.