logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27544
Meno kňaza : Baraník, Ján
Pcmeno kňaza : baranikjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 13
Poradie : 500
Citát : Baraník Ján
N. 1.V.1886 v Bzovíku, o. 1912. Kaplán v Tajove, Čiernom Balogu, Jastrabej, Žarnovici, 1916 SF v Moštenici, 1918 vicerektor seminára, 1919 SF, 1921 farár v D. Hute, 1921 v Kláštore p/Zn., súčasne profesor náb. na kat. gymnáziu, 1934 AS, 1938 predseda patronátu kat. gymnázia, 1943 páp. komorník, 1942 D. Z. 15.VI.1943. – Strednej, vyššej postavy, chudý, živej letory. Veselý, priateľský, žoviálny človek. Na D. Hute mal veľkú autoritu. Bol dobrým vodcom tohoto ľudu v zapadnutom kraji. Veľmi pomáhal. V Kláštore zorganizoval s veľkým úsilím a prekonajúc mnohé prekážky postavenie novej budovy pre katolícke gymnázium. Prežil tam však veľké nepríjemnosti od svojich skrytých a zakuklených nepriateľov, takže boli doby, keď pomýšľal na odchod.

Číslo záznamu : 30588
Meno kňaza : Baraník, Ján
Pcmeno kňaza : baranikjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 6
Poradie : 230
Citát : Baraník Ján
N. 1.5.1886 v Bzovíku. O. 1912. K v Detve, Tajove, Č. Balogu, Jastrabej, Žarnovici. 1916 F v D. Hute. 1831 F v Kláštore p/Zn. a súčasne aj profesor náb. na gymnáziu. 1934 AS, 1938 predseda patronátu kat. gymnázia. 1943 páp. komorník. 1942 D. Z. 15.6.1945.
Strednej postavy, chudý, živej letory. Veselý, priateľský, žoviálny človek. Na D. Hute mal veľkú autoritu. Vedel jednať s jednoduchými ľudmi a bol im právnym a spoločenským poradcom v tiesni. Kraj bol zapadlý, odrezaný od sveta a on sám zorganizoval postavenie novej budovy pre gymnázium. Pri ton musel vyvinúť neobyčajné úsilie a prekonať horu prekážok. Pomohol mu pri tom vtedajší krajinský prezident Jozef Orságh, tamojší rodák. Hoci sa veľmi zaslúžil týmto činom o povznesenie mestečka, predsa prežil veľké nepríjemnosti od zakuklených nepriateľov, takže pomýšľal na odchod. Smrť mu v tom zabránila.