logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27871
Meno kňaza : Balogh, Andrej (1905-1988)
Pcmeno kňaza : baloghandrej1905
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 102
Poradie : 11150
Citát : Balogh Andrej, n. 11. 1. 1905 v Marianosztre, o. 7. 7. 1929, kapl. Jacovce, 1932 duch. v nemoc. Topoľčany, 1935 duch. v Mestečku, 1936 duch. v nemoc. Topoľčany, 1939 spr. f. Výčapy-Opatovce, 1940 f. Nitr. Blatnica, 1944 f. Radošina, dekan a zást. okr. dekana.

Číslo záznamu : 66847
Meno kňaza : Balogh, Andrej (1905-1988)
Pcmeno kňaza : baloghandrej1905
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 255
Poradie : 870
Citát : Balogh Andreas, nat. 11. Jan. 1905. in Márianosztra. Ord.
7. Jul. 1928. coop. in Jacovce 1932 in Topoľčany Noso-
comio

Číslo záznamu : 67485
Meno kňaza : Balogh, Andrej (1905-1988)
Pcmeno kňaza : baloghandrej1905
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 324
Poradie : 180
Citát : Balogh Andreas, nat. Márianosztra 11. Jan. 1905; ord. Trnava 7. Jul. 1929, vic. coop. Jacovce, 1932 Topoľčany, 1935 Mestečko, 1936 Topoľčany (simul curatus Nosoc.), 1940 par. Šarfia (D.p. Nitra), 1944 agenda vic. for. Distr. Radošiná exsequens (simul vic. oec. Radošiná excurr. e Šarfia), 1944 vic. for. Distr. Radošiná.