logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 661
Meno kňaza : Balluš, František
Pcmeno kňaza : ballusfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 478
Poradie : 142490
Citát : Ballus Francisous.12. Oct. 1735. investituram accepit in parochiam Turócz-Szent-Péteriensem, ubi usque 1740. mansit. 1754. factus est parochus in Nagy-Modró. † ibidem 1. Aug. 1756. aetatis 47.
Preklad : 12. októbra 1735 prijal úrad vo farnosti Turčiansky Svätý Peter, kde zostal až do r. 1740. V r. 1754 sa stal farárom v Modrovej. † tamže 1. augusta 1756 vo veku 47 rokov.