logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 654
Meno kňaza : Balko, Matej
Pcmeno kňaza : balkomatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 478
Poradie : 142420
Citát : Balkó Mathias.30. Mart. 1739. investitus parochus in Spácza, hinc eodem anno transivit ad Litava, inde vero 22. Apr. 1751. ad Némethi in cottu Hont. demum 29. Jun. 1753. investitus est in Bozok. Ubi 1766. conscriptio parochialis. fuit peracta. † ibidem 23. Jan. 1773. Aetatis 60. Sepultus in crypta capellae Dolorosae Matris.
Preklad : 30. marca 1739 bol ustanovený za farára v Špačinciach, odkiaľ v tom roku prešiel do Litavy, nato 22. apríla 1751 do Nemiec v Hontianskej župe. Potom 29. júna 1753 bol ustanovený v Bzovíku, kde v r. 1766 sa uskutočnil popis farnosti. Kde † 23. januára 1773 vo veku 60 rokov. Pochovaný v krypte kaplnky Matky Bolestnej.