logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 645
Meno kňaza : Baláši, Ján (1630?-1690)
Pcmeno kňaza : balasijan1630
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 477
Poradie : 142330
Citát : Balásy Joannes.26. Maji 1662. investitus parochus in Szárazpatak, ubi tantum usque sequentem annum 1663. mansit. 22. Apr. 1671. in vestitus in Prassicz, hinc 19. Maji 1674. transivit ad Nagyjácz, inde 13. Apr. 1680. ad Jókő, ubi usque 1690. mansit.
Preklad : 26. mája 1662 bol ustanovený za farára v Suchej nad Parnou, kde zostal iba do nasledujúceho roka 1663. 22. apríla 1671 bol ustanovený za farára v Prašiciach, odtiaľ 19. mája 1674 prešiel do Jacoviec, potom 13. apríla 1680 do Dobrej Vody, kde zostal až do r. 1690.